ข้อมูลที่พัก: แซมลอด์จ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ชื่อโรงแรม : แซมลอด์จ
  • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,400 - 1,600 บาท
  • ที่อยู่ : 28-28/1 ซ.สุขุมวิท 19 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2651 1701-2
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.samslodge.com
  • อีเมลล์ : info@samslodge.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย