ข้อมูลที่พัก: ทวี เกสท์เฮ้าส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ทวี เกสท์เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 83 ซ.ศรีอยุธยา 14 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2280 1447, 0 2282 5983
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : taveethai@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย