ข้อมูลที่พัก: ทับทิม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ทับทิม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 900 บาท
 • ที่อยู่ : 82 ซ.รามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2629 1535-9, 0 2915 3539
 • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tuptimb-b.com
 • อีเมลล์ : info@tuptimb-b.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย