ข้อมูลที่พัก: เทเวศน์เกสต์เฮ้าส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : เทเวศน์เกสต์เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 530 บาท
 • ที่อยู่ : 23/12 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2280 8856-8, 08 9890 6534
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.taewez.com
 • อีเมลล์ : info@taewez.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย