ข้อมูลที่พัก: ธาราเลค

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ธาราเลค
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 88 หมู่ 7 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2917 3000
 • จำนวนห้อง : 168 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.taragardenthai.com
 • อีเมลล์ : info@taragardenthai.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย