ข้อมูลที่พัก: ธาราเฮ้าส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ธาราเฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 650 บาท
 • ที่อยู่ : 100-100/1 ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2280 5910
 • จำนวนห้อง : 36 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.tharahouse.net
 • อีเมลล์ : thara_house@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย