ข้อมูลที่พัก: โรงแรม นารายณ์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม นารายณ์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 2,500 - 9,800 บาท
 • ที่อยู่ : 222 ถ.สีลม แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2237 0100, 0 2677 6240-5
 • จำนวนห้อง : 469 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.naraihotel.co.th
 • อีเมลล์ : narai@naraihotel.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย