ข้อมูลที่พัก: นิวโจ เกสเฮ้าส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : นิวโจ เกสเฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 81 ตรอกมะยม ถ.จักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2281 2948-9
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.newjoeguesthouse.com
 • อีเมลล์ : reservation@newjoe.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย