ข้อมูลที่พัก: โนเวล เพลส

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โนเวล เพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 70 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2617 1790-4
 • จำนวนห้อง : 44 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.novelplace.com
 • อีเมลล์ : info@novelplace.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย