ข้อมูลที่พัก: บ้านแก้ว แมนชั่น

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : บ้านแก้ว แมนชั่น
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 850 บาท
 • ที่อยู่ : 52 ซ.นาทอง 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2274 5333, 0 2274 6911
 • จำนวนห้อง : 150 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baankaewmansion.com
 • อีเมลล์ : sales@baankaewmansion.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย