ข้อมูลที่พัก: บ้านดินสอ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : บ้านดินสอ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 942 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 113 ตรอกศิลป์ ถ.ดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2622 0560-3
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baandinso.com
 • อีเมลล์ : baandinso@baandinso.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย