ข้อมูลที่พัก: บ้านบางลำพู

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : บ้านบางลำพู
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 920 บาท
 • ที่อยู่ : 75-77 ซ.รามบุตรี ถ.จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2629 5861-2
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lamphuhouse.com
 • อีเมลล์ : info@lamphuhouse.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย