ข้อมูลที่พัก: บ้านพักเยาวชนนานาชาติ กรุงเทพฯ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักเยาวชนนานาชาติ กรุงเทพฯ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 120 - 2,400 บาท
 • ที่อยู่ : 25/2 ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2281 0361, 0 2282 0950
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.hi-bangkok.com
 • อีเมลล์ : bangkok@tyha.org
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย