ข้อมูลที่พัก: บ้านยศวดี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : บ้านยศวดี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 0 - 0 บาท
 • ที่อยู่ : 34 ซ.อารีย์ (พหลโยธิน 7) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2617 0880-7
 • จำนวนห้อง : 55 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.yoswadi.com
 • อีเมลล์ : infobaan@yoswadi.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย