ข้อมูลที่พัก: บ้านศาลาแดง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : บ้านศาลาแดง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,500 - 6,800 บาท
 • ที่อยู่ : 5 ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2636 0111
 • จำนวนห้อง : 100 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.saladangplace.com
 • อีเมลล์ : saladang@ksc.th.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย