ข้อมูลที่พัก: บี.เอส. คอร์ท

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : บี.เอส. คอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 1,600 บาท
 • ที่อยู่ : 170/16-18 ซ.พระพินิจ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2287 0035-8
 • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bscourt.com
 • อีเมลล์ : customer@bscourt.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย