ข้อมูลที่พัก: โรงแรม บุญศิริ เพลส

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม บุญศิริ เพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,440 - 1,680 บาท
 • ที่อยู่ : 55 ถ.บูรณะศาสตร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2622 2189-91
 • จำนวนห้อง : 48 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.boonsiriplace.com
 • อีเมลล์ : contact@boonsiriplace.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย