ข้อมูลที่พัก: โบราณเฮ้าส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ชื่อโรงแรม : โบราณเฮ้าส์
  • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 850 - 1,425 บาท
  • ที่อยู่ : 487/48 ซ.วัฒนสิน ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2253 2252, 0 2253 3639
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.borarnhouse.com
  • อีเมลล์ : reserve@borarnhouse.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย