ข้อมูลที่พัก: โรงแรมใบหยก สกาย

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมใบหยก สกาย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 4,500 - 7,000 บาท
 • ที่อยู่ : 222 ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2656 3000, 0 2656 3456
 • จำนวนห้อง : 660 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baiyokehotel.com
 • อีเมลล์ : baiyokesky@baiyoke.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย