ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 4,000 - 11,400 บาท
 • ที่อยู่ : 444 มาบุญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2216 3700-29
 • จำนวนห้อง : 462 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pprincess.com
 • อีเมลล์ : ppb@dusit.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย