ข้อมูลที่พัก: ปทุมวัน เฮ้าส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ปทุมวัน เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 2,100 บาท
 • ที่อยู่ : 22 ซ.เกษมสันต์ 1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2612 3580-99
 • จำนวนห้อง : 135 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.patumwanhouse.com
 • อีเมลล์ : info@phatumwanhouse.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย