ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ประตูน้ำ ปาร์ค

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ประตูน้ำ ปาร์ค
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,690 - 3,290 บาท
 • ที่อยู่ : 40/1 ซ.สมประสงค์ 3 ถ.เพชรบุรี 15 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2656 2525-53
 • จำนวนห้อง : 149 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pratunamparkhotel.com
 • อีเมลล์ : contact@ptnpark.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย