ข้อมูลที่พัก: ปาล์ม ปาร์ค โฮมเทล

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ปาล์ม ปาร์ค โฮมเทล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 790 - 790 บาท
 • ที่อยู่ : 32/150 (หลังกรมพาณิชย์สัมพันธ์) ถ.ลาดพร้าว ซ.23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2938 2063-8
 • จำนวนห้อง : 77 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.palmparkhometel.com
 • อีเมลล์ : rsvn@plamparkhometel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย