ข้อมูลที่พัก: ปิยะวรรณ ทาวเวอร์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ปิยะวรรณ ทาวเวอร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 3,300 บาท
 • ที่อยู่ : 1199 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2619 5658-9
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.piyavan.com
 • อีเมลล์ : chipmunk_upgrade@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย