ข้อมูลที่พัก: พันธุ์ทิพย์ คอร์ท เซอร์วิสเรสซิเดนท์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : พันธุ์ทิพย์ คอร์ท เซอร์วิสเรสซิเดนท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 3,200 - 25,000 บาท
 • ที่อยู่ : 68 ซ.สาทร 1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2285 0222
 • จำนวนห้อง : 162 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pantipcourt.com
 • อีเมลล์ : enquiry@pantipcourt.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย