ข้อมูลที่พัก: โรงแรม พิมาน อินน์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม พิมาน อินน์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 55 ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2282 6171-5
 • จำนวนห้อง : 45 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bhimaninn.com
 • อีเมลล์ : info@bhimaninn.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย