ข้อมูลที่พัก: พี.แมนชั่น เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : พี.แมนชั่น เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 2,600 บาท
 • ที่อยู่ : 27 ซ.พหลโยธิน 23 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2939 5720
 • จำนวนห้อง : 120 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pmansion.com
 • อีเมลล์ : pdirect@pmansion.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย