ข้อมูลที่พัก: โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 5 ดาว
 • ราคา : 12,000 - 22,000 บาท
 • ที่อยู่ : 333 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2861 1111, 0 2861 2888
 • จำนวนห้อง : 370 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bangkok.peninsula.com
 • อีเมลล์ : pbk@peninsula.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย