ข้อมูลที่พัก: ฟลอริดา โฮเทล

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ฟลอริดา โฮเทล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 980 - 1,300 บาท
 • ที่อยู่ : 43 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2247 0103-4
 • จำนวนห้อง : 100 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : florida_hotel2006@yahoo.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย