ข้อมูลที่พัก: เฟรเซอร์ สวีท เออบานา สาทร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : เฟรเซอร์ สวีท เออบานา สาทร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 5,300 - 19,200 บาท
 • ที่อยู่ : 55 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2227 9999
 • จำนวนห้อง : 149 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.frasershospitality.com
 • อีเมลล์ : sales.bangkok@frasershospitality.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย