ข้อมูลที่พัก: โฟร์ ซัน อิน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โฟร์ ซัน อิน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 327/2-3-4 ถ.รามบุตรี แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2629 5812
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.fs-hotel.com
 • อีเมลล์ : fsi@fs-hotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย