ข้อมูลที่พัก: โรงแรม โฟร์ ซีซัน กรุงเทพฯ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม โฟร์ ซีซัน กรุงเทพฯ
  • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
  • ระดับ : 5 ดาว
  • ราคา : 7,499 - 79,000 บาท
  • ที่อยู่ : 155 ถ.ราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2250 1000, 0 2650 2650
  • จำนวนห้อง : 353 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.fourseasons.com/bangkok
  • อีเมลล์ : reservation.bangkok@fourseasons.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย