ข้อมูลที่พัก: โรงแรม มณเฑียร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม มณเฑียร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 6,000 - 31,000 บาท
 • ที่อยู่ : 54 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2233 7060-9
 • จำนวนห้อง : 475 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.montien.com
 • อีเมลล์ : bangkok@montien.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย