ข้อมูลที่พัก: มโนราห์ โฮเต็ล

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : มโนราห์ โฮเต็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 1,400 - 6,200 บาท
 • ที่อยู่ : 412 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2234 5070-88
 • จำนวนห้อง : 210 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.manohrahotel.com
 • อีเมลล์ : sales@manohrahotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย