ข้อมูลที่พัก: มิโด โฮเต็ล

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : มิโด โฮเต็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,400 - 3,600 บาท
 • ที่อยู่ : 222 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2279 4560-6
 • จำนวนห้อง : 208 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.midohotel.com
 • อีเมลล์ : info@midohotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย