ข้อมูลที่พัก: โรงแรม มิราม่า

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม มิราม่า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,219 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 777 ถ.มหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2222 4191-4
 • จำนวนห้อง : 128 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.miramarbangkok.com
 • อีเมลล์ : rsvn@miramarbangkok.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย