ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เมโทรโพลิแทน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เมโทรโพลิแทน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 5 ดาว
 • ราคา : 9,100 - 70,000 บาท
 • ที่อยู่ : 27 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2625 3322-4, 0 2625 3333
 • จำนวนห้อง : 171 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.metropolitan.como.bz
 • อีเมลล์ : res.bkk@metropolitan.como.bz
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย