ข้อมูลที่พัก: โรงแรม แม็กซ์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม แม็กซ์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 1,750 - 12,000 บาท
 • ที่อยู่ : 288 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2248 0011
 • จำนวนห้อง : 350 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.maxx-hotel-thailand.com
 • อีเมลล์ : info@maxx-hotel-thailand.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย