ข้อมูลที่พัก: เยลโล่ ริบบอน ฮิลล์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : เยลโล่ ริบบอน ฮิลล์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,500 - 2,900 บาท
 • ที่อยู่ : 33/3 ซ.พระพินิจ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2287 0432
 • จำนวนห้อง : 100 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.yellowribbon.co.th
 • อีเมลล์ : marketing@yellowribbon.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย