ข้อมูลที่พัก: รินทร์ คอร์ท

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ชื่อโรงแรม : รินทร์ คอร์ท
  • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 0 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : 256 ซ.สุขุมวิท 16 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2258 0059, 08 1826 6080
  • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.lin.co.th
  • อีเมลล์ : linapartment@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย