ข้อมูลที่พัก: โรงแรม รีโน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม รีโน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,280 - 1,780 บาท
 • ที่อยู่ : 40 ซ.เกษมสันต์ 1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2215 0026-7, 0 2612 3096-7
 • จำนวนห้อง : 58 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.renohotel.co.th
 • อีเมลล์ : info@renohotel.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย