ข้อมูลที่พัก: รีโอ เรสซิเด้นส์ โฮเทล

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : รีโอ เรสซิเด้นส์ โฮเทล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 1,400 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 88/2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2287 0041-9, 0 2678 6300-4
 • จำนวนห้อง : 88 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rio-bangkok.com
 • อีเมลล์ : booking@rio-bangkok.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย