ข้อมูลที่พัก: โรงแรม โรส

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม โรส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,950 - 3,800 บาท
 • ที่อยู่ : 118 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2266 8268-72
 • จำนวนห้อง : 70 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rosehotelbkk.com
 • อีเมลล์ : rosehotel@rosehotelbkk.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย