ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ลรรค.ซ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ลรรค.ซ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,900 - 5,100 บาท
 • ที่อยู่ : 6/11 ถ.เดโช เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2635 8800
 • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.staywithluxx.com
 • อีเมลล์ : sale@staywithluxx.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย