ข้อมูลที่พัก: ลา เรสซิเด้นส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ลา เรสซิเด้นส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,400 - 2,200 บาท
 • ที่อยู่ : 173/8-9 ถ.สุริวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2266 5400-2
 • จำนวนห้อง : 26 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.laresidencebangkok.com
 • อีเมลล์ : residence@lox2.loxinfo.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย