ข้อมูลที่พัก: วินลองเพลส

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : วินลองเพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 750 - 3,400 บาท
 • ที่อยู่ : 1179/42 ซ.เจริญกรุง 47 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2639 1160
 • จำนวนห้อง : 62 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.winlongplace.com
 • อีเมลล์ : info@winlongplace.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย