ข้อมูลที่พัก: วี-เทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : วี-เทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 501/1 หมู่ 3 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2967 8550-4
 • จำนวนห้อง : 39 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.we-train.co.th
 • อีเมลล์ : info@we-train.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย