ข้อมูลที่พัก: เวรอนนิกา เรสซิเด็นซ์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : เวรอนนิกา เรสซิเด็นซ์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,900 - 3,300 บาท
 • ที่อยู่ : 227 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2277 9898
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.veronicaresidence.com
 • อีเมลล์ : info@veronicaresidence.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย