ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เวียงใต้

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เวียงใต้
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 2,000 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : 42 ถ.รามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2280 5434-45
 • จำนวนห้อง : 215 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.viengtai.co.th
 • อีเมลล์ : info@viengtai.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย