ข้อมูลที่พัก: ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงเรียนสวนสุนันทา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ชื่อโรงแรม : ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงเรียนสวนสุนันทา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไม่มีข้อมูล
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2243 0574-5
 • จำนวนห้อง : 67 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : reservation@suansunandhahotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย